Klaas (deel 2)

27 November 2008Surinamers opgelet: Sinterklaas is een ouwe Turk en Zwarte Piet is eigenlijk Jan de Knecht, een blanke schoorsteenveger die vies wordt van de roet. De opluchting dat Piet toch niet een slaafse landgenoot van u blijkt te zijn raakt overschaduwd door de wetenschap dat jullie Surinamers Turken en Marokkanen rauw lusten. Zij kapen immers in hun formidabele inhaalslag belangrijke banen weg onder jullie neus.

Ouders: bij het zwartschminken van uw kind maak in godensnaam "vegen" op zijn gezicht. Plamuur het niet vol alsof het om een Surinamer ging. Die rode lippen kunt u ook gerust achterwege laten.

Gemeente Amsterdam: bij de vervanging van vertrekkende Dries Zee hebben jullie gekozen voor Jeroen Krabbé als gemeentelijke Sinterklaas. Was er in de hele stad geen statige Amsterdamse Turk te vinden voor dat erebaantje?

Aan het Sinterklaasjournaal: denk aan bovenstaande wanneer zowel Bram van der Vlucht als Fred Butter ermee kappen.

Aan de bejaarde Turken: solliciteer massaal bij zowel Gemeente als omroepen voor de rol van Sinterklaas. Voor je open-sollicitatiebrief cq e-mail kunt u het volgende knippen/plakken: "Sinterklaas is de geest van een geboren en getogen Turk. Het geeft geen blijk van historisch besef om zijn rol te laten vertolken door een spierwitte man. Bovendien wekt het afgunst jegens de blanke bevolking in de hand. Voor de rust in onze mooie stad pleit ik voor het benoemen van een Sinterklaas van Turkse afkomst. Ik wil met alle liefde en respect deze eervolle taak op mij nemen." Vergeet het magisch woord "respect" niet.

En alsjeblieft geen groene, gele of paarse Pietenonzin meer, en nog minder een Sinterklazin. Basta!


Naar columns: Klaas, Aaf Brandt Corstius.

- Aanraders -