Fitna

25 Maart 2008Een feministe ben ik, maar voor lieve mannen, die hun vrouw in haar waarde laten en als gelijke behandelen, ben ik bijzonder mild. Dat geldt dus niet voor mannen die machogedrag vertonen. Of zij moslim, christen of atheïst zijn, Marokkaan of Belg. Helaas zijn zulke mannen meestal het product van een cultuur die je min of meer geografisch kan duiden: bepaalde zuidelijke landen. Mannen uit het Noorden hebben in het algemeen al lang begrepen dat het in ieders voordeel is om de maatschappij zo in te richten dat vrouwen en mannen daar wel bij varen. Ik zeg duidelijk "meestal" en "in het algemeen." Er zijn altijd uitzonderingen, en ik ben niet zo obtuus dat ik die niet zou erkennen als ik ze tegenkom. Ik ben dus openlijk zeer op mijn hoede voor bepaalde groepen Zuidelingen: van een mens die opgegroeid is in een vrouwvijandige omgeving verwacht ik eerder macho gedrag. Van een Scandinaviër daarentegen, verwacht ik dat hij of zij welwillend tegenover de hedendaagse vrouwenproblematiek staat. Ik zeg ook duidelijk "mens"en "hij of zij", omdat een machocultuur ook machovrouwen creeërt, die bijvoorbeeld in staat zijn om meisjes van 6 jaar gruwelijk te laten verminken om aan die machoregels te voldoen. Bewijzen ze het tegendeel, dan schaaf ik mijn oordeel bij. Dit is hoe ik sta inzake racisme en andere gevoelige kwesties daaromtrent. In zekere zin kun je mij dus van "racisme" beschuldigen, als je daaronder niet verstaat het bewust nadeel toebrengen aan een heel ras, maar de betekenis die tegenwoordig gemeenlijk aan dat woord wordt toegekend cq dat je een stempel drukt op een bepaalde groep individuen. Zelf zou ik dat eerder "feministisch racisme" noemen. Alles wat riekt naar machisme krijgt mijn grondige afkeuring. Alles wat riekt naar het moedwillig onderdrukken van zwakkeren WIE ZE OOK ZIJN krijgt mijn grondige afkeuring.

Nu over Fitna, de film die Geert Wilders zegt te maken. De film hoeft er niet meer te komen. Geert Wilders en de PVV hebben hun punt al lang en breed duidelijk gemaakt. Het enige wat hij nog hoeft te doen, is een compilatie van de beelden van wat de aankondiging van het maken van die film teweeg heeft gebracht. Woedende mannen, mannen buiten zinnen, schreeuwende mannen. Het zijn altijd mannen, zeer boze mannen, massa's boze mannen, die je op die beelden ziet. Je moet als feministe en/of Pvda'er, wel heel stevig in je linkse schoenen staan wil je blijven ontkennen dat daar iets vreselijk scheefs zit.

Dat je vervolgens je electoraat tot rust maant ter wille van de harmonie is bewonderenswaardig. Maar je gaat die schreeuwende malloten toch niet ècht serieus nemen? Toch niet weloverwogen als volwaardige gesprekspartners beschouwen? Dat je je electoraat tot rust maant is bewonderenswaardig, maar je gaat toch niet Geert Wilders demoniseren op de manier die nu gebeurt? Een man die, op zijn onbeholpen manier toch wel zeer belangrijke zaken heeft aangetoond. Denk je dan echt dat àls je geen Fitna maakt, en geen tekeningen van een bepaalde belangrijke man in de geschiedenis van de islam, als je je pluchebeer niet Mohammed noemt (maar daarentegen je meest aggressieve en domme zoon wèl, wat veel wordt gedaan en nooit als belediging van de Profeet — vrede zij met hem — wordt gezien) en in alles gehoorzaamt aan die schreeuwende krachtpatsers, je ons leven aangenamer zult maken?

Ik ben zeer links in mijn opvattingen: ik geef niet om geld en bezittingen, en wil alles zoveel mogelijk delen. Ik geef om de zwakkeren in de samenleving, ik ben bang voor kapitalisme en de macht van de multinationals. Ik ben tegen de manier waarop derdewereldlanden worden uitgebuit. EN ik ben Rita Verdonk eeuwig dankbaar dat ze de deur heeft geprobeerd te sluiten voor de steeds nieuwe lichtingen macho's uit het Zuiden die de prachtwijken van Vogelaar binnenstroomden en het welzijn van de vrouwen die daar wonen in gevaar brachten. Ik ben links, EN ik deel de angst van Geert Wilders voor de aantasting van onze feministische verworvenheden. Juist omdat ik links ben, juist omdat ik feminist ben, juist omdat ik om de zwakkeren in de samenleving geef. En u?.

- Aanraders -