Droom

5 November 2008"I have a dream that one day this nation will rise up
and live out the true meaning of its creed:
'We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.'
I have a dream that one day on the red hills of Georgia,
the sons of former slaves
and the sons of former slave owners
will be able to sit down together at the table of brotherhood.

I have a dream that one day even the state of Mississippi,
a state sweltering with the heat of injustice,
sweltering with the heat of oppression,

will be transformed into an oasis of freedom and justice.
I have a dream that my four little children
will one day live in a nation

where they will not be judged by the color of their skin
but by the content of their character.

I have a dream today!
I have a dream that one day, down in Alabama,
with its vicious racists,
with its governor having his lips dripping
with the words of 'interposition' and 'nullification',

one day right there in Alabama
little black boys and black girls will be able to join hands

with little white boys and white girls as sisters and brothers."
Martin Luther King, Jr., 28 August 1963

Martin Luther King had een droom. Sarah Palin hoopt, bidt en gelooft. En Obama? Die droomt niet en hoopt niet. Die fluistert zachtjes: "yes, we can."

Die toon. Die kalmte. Niet "Yes!! We can!!", als antwoord op een "Can you really?". Nee. Ondanks de "yes", is het bepaald geen antwoord. Het is een statement. Een zekerheid, een vanzelfsprekendheid. "Of course we can."

Eelco Bosch van Rosenthal, onze correspondent in de VS, zegt over de vreugde bij de zwarte kiezers, die weleens ongegrond zou kunnen blijken: "Die hoop heeft een eigen betekenis, daar moet je niet cynisch over doen." Dus, Eelco, geef ik hier gehoor aan je oproep. Ik zet mijn pessimisme en mijn vraagtekens in de koelkast. Als je wereldwijd volwassen zwarte mensen tranen met tuiten ziet huilen bij het bekend maken van de uitslag, dan weet je: dit moest.

Ik denk niet dat als Hillary gekozen zou zijn, vrouwen massaal waren gaan huilen. Maar die zijn misschien al langer dan de zwarten gewend om hun zaakjes geregeld te zien worden door wie hun belangen niet bepaald voor ogen hebben.

Hoe dan ook: kan-ie het of kan-ie het niet is hier niet de vraag. Obama ìs the dream of a new generation. De droom van Martin Luther King is vandaag bewaarheid geworden. Ik neem mijn hoed af en huil stilletjes met de zwarte medemens..

- Aanraders -