Decreet nr.2

6 Maart 2011Decreet nr.2
BIJ AANGIFTE VAN GEBOORTE MAG MEN EEN ANDERE GEBOORTEPLAATS OPGEVEN, EEN ANDER GESLACHT EN ANDERE OUDERS.
Commentaar: Dit om aan de vragen uit respectievelijk de Rottumeroogerplaat, de Bond van Transgenders en het Comité van Ontevreden Kinderen te voldoen.

- Aanraders -