Brood & Spelen

24 April 2012 
Het Oostenburgeiland is in het proces om ontwikkeld te worden tot iets stedekundig boeiends. Ondertussen laten ze het voormalige Storkgebied natuurlijk niet leeg staan maar wordt het in gebruik genomen door allerlei avontuurlijks. Zoals stadstrand Roest, restaurant Rosa & Rita en Mediamatic in de Van Genthallen.
 
Mediamatic is een kekke stichting die al 30 jaar kunstzinnige dingen doet in de stad, tegenwoordig op Oostenburg dus en ook in het ABN-gebouw in de Vijzelstraat. Ze houden zich bezig met “culturele ontwikkelingen die gepaard gaan met nieuwe technologieën, en nieuwe technologieën die culturele ontwikkelingen veroorzaken”. Ze hebben ook, hoe modern, een übercoole online dating service (singles, check that out!).
 
Voor u bezocht in de Van Genthallen: Energy Battlefield, een levensgroot interactief bordspel voor 4 teams gepositioneerd in een geglobaliseerde utopische toekomst (een soort Risk zonder grenzen) waarin de bedoeling is een oplossing voor de wereld energieproblematiek te vinden.
 
Beneden voor de open deur staat een jonge vrouw. Ze vraagt in het Engels of ik voor Mediamatic kom. Ja, zeg ik. “Ben ik de enige bezoeker?” vraag ik half grappend, terwijl zij voor mij de trap naar de expo neemt en de deur heropent. Inderdaad. Er is niemand komen opdagen (op een zaterdag, sic) en ze was van plan om naar huis te gaan. Ze laat mij binnen. Bij het aanschouwen van de desolate opstelling wil ik rechtsomkeer maken, maar ze voegt snel toe dat ik de 5 euro entrée niet hoef te betalen. Nou, dan kan ik best even een kijkje nemen, niet waar? De luiken zijn gewoon open, en laten het daglicht overvloedig binnen. Wat normaal een schouwspel van kleuren en licht in het halfdonker zou zijn (de tien meter lange walvis die aan het plafond hangt zou verlicht moeten zijn), is nu een kale bedoening: blokjes hout in vier kleuren, vakken getekend op de vloer boven een reusachtige wereldkaart.
 
Achter in de zaal ligt een kanariepietje te sterven in een een halfopen plexiglas bol die aan het plafong hangt. Ik vraag naar de andere exposities in het gebouw: de Mind Igloo, bijvoorbeeld, maar helaas is het team daar ook vertrokken, bij gebrek aan bezoekers.
 
Luide bastonen dringen door de metersdikke muren. In de lasergameslocatie ernaast is het een drukte van belang. Dáár is wel belangstelling voor. Niet voor idealisme, goede doelen voor elitaire hoogopgeleiden, en hippe bedenksels om de wereld te redden. Brood en spelen wil men. In de 21ste eeuw misschien wel meer dan ooit.
 
Terwijl ik beteuterd over deze schokkende zaken nadenk valt het kabinet.


Op AT5.nl gepubliceerd.

- Aanraders -

Vooroordelen

Ik wil het hebben over het nut van vooroordelen en stel: vooroordelen zijn er om dagelijks getoets te worden. Uitzonderingen zijn er altijd, en het is bijzonder sneu als je geest zo vastgegroeid is in een bepaalde richting dat je die uitzonderingen niet alszodanig erkent. Maar vooroordelen hebben n...

(lees meer)

Broodje

Ik kwam net van ziekenbezoek bij Fabiola in het OLVG en was niet in opperbeste stemming. Het stelselmatig verdwijnen van alles wat apart was aan Amsterdam is mij een doorn in het oog. In het geval van Fabiola is het de natuurlijke gang van zaken, maar voor de rest... Hoe kun je het als gem...

(lees meer)

Dode talen

Zullen we het Nederlands maar afschaffen? En het Frans, het Spaans, het Japans, het Javaans, het Chinees, het Afrikaans, noem maar op? Al die talen zijn maar ballast. Ze zijn eigenlijk nergens meer echt tot nut. We slepen ze achter ons aan als de loden bal van gevange...

(lees meer)

Goede doelen

Lang geleden werden de goede doelen uitgevonden om arme sloebers in primitieve landen wat beschaving bij te brengen. Meestal door Christenen die onder het mom van vredelievendheid zieltjes hoopten te winnen als contraprestatie voor het boren van een waterput. Nu zijn de goede doelen een indus...

(lees meer)

Huurdertje pesten

Een hoop Amsterdammers zijn verwikkeld in een strijd om behoud van hun stulpje. Als je middenin zo'n gevecht zit, dan verlies je de werkelijkheid uit het oog. Dat gaat vanzelf. Je huis is een te ingrijpend onderdeel van je leven, je duikt in de problemen en gaat kopje onder. Terwijl je baat zo...

(lees meer)

Brein

Op dvd’s staat vaak: ‘Bij twijfel over de echtheid van dit produkt kunt u bellen met stichting Brein, tel.nr…’ Welke gek doet dat, twijfelen aan de echtheid van een dvd? En welke nog gekkere doet dát, bellen met stichting Brein? Eerder alsKortnurksjeverschenen....

(lees meer)

Homo Telepathos

Telepathie hoeft niet meer. Toen ik jong was werd je ermee doodgegooid: telepathie hier en telepathie daar, in boeken, in films, en in de conversaties van mensen. Zooo 20ste eeuw! Volkomen passé. Nu hebben we het mobieltje. Razend op weg naar telepathische mogelijkheden. In afwachting van de geïm...

(lees meer)

Jelle & Paulien

Het was weer eens gezellig gisteren bij Jelle. Ben ik de enige die vond dat die twee angstwekkend goed bij elkaar pasten? Waren we aanwezig bij de geboorte van iets moois? Of is een van die twee gay? Allebei? Dat zou zomaar kunnen, ik heb het lang niet altijd door.Eindelijk kon ik de hele aflevering...

(lees meer)

Verantwoordelijkheid

Wat mij al jaren echt bugt, is dat steeds meer bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen hun verantwoordelijkheden op de burger afschuiven. In het bedrijfsleven is het doodnormaal, want één van de pijlers van het winstdenken: zo goedkoop mogelijk doen en het opruimen door de conZument l...

(lees meer)