Vertrutting

13 Oktober 2008Michael van Eekeren, kent u die man? Waarschijnlijk niet. Terwijl het hem de laatste jaren toch gelukt is af en toe een aardig ballonnetje in de media los te laten. Hij hoort in het rijtje van de neoconservatieve mannen die onze tegenwoordige tijd proberen op te fleuren met hun hang naar een mythische oerwereld gedomineerd door macho men. Afgelopen zaterdag stond hij in Trouw met een lang epistel getiteld: "Ondraaglijke feminisering" waarin hij de vloer aanveegt met het voor zijn smaak te vrouwelijk worden van de maatschappij.

Deze keer hangt hij zijn pleidooi aan de kapstok van de Dierenpartij van Marianne Thieme. Liefde voor dieren is vrouwelijk. Respect voor dieren bevecht je niet in de Tweede Kamer, want die heilige plek onwaardig. De politiek is steeds vrouwelijker geworden, met catastrofale resultaten zoals... Darfur. Ja, doordat wij ons over de zieligen der aarde zijn gaan ontfermen slachten de negers in Afrika elkaar af. Dat betrokkenheid met de zwakkeren (en en passant je eigen normen en waarden aan heidense volkeren opleggen) voornamelijk een white *Christian* man issue is, vergeet dhr Van Eekeren voor het gemak. De lijst van voorbeelden is niet eens zo lang doch te potsierlijk om die puntgewijs te weerspreken. Waar het hier om gaat is de bottom line: "De wereld is te vrouwelijk geworden."

Laten wij beginnen met "de wereld." Waar precies zijn wij "te vrouwelijk" geworden, in termen van dat zorgzaamheid tot een kerntaak van de regering is gemaakt? Ik kan deze vraag wel beantwoorden als ik "geworden" vervang door "zijn" en de "te"weg laat. Dus "Waar precies zijn wij vrouwelijk?". In sommige Scandinavische landen misschien... In Nederland, als je heel erg goed zoekt. In bepaalde intello-culturele kringen in een paar grote steden van de VS. Maar verder? Wat ik kan zien bestrijkt het machodom de rest van de wereld. Laten wij daar een wereldkaart bij pakken. Heel het Zuiden van de evenaar, en een flink stuk daarboven, dat kunnen wij rustig in rood kleuren, op een paar vlekjes van Oceanië en Noord Amerika na. Licht roze vul je met een gerust hart enkel in een paar vierkante centimetertjes in Europa, voornamelijk ten Noorden van Nederland. Dus: "de wereld?" Echt, helaas, niet.

De heer Van Eekeren baseert zijn filippica niet om een degelijke analyse, maar zuiver om emotionele gewaarwoordingen, wat je eigenlijk een vrouwelijke manier van doen kunt noemen. Waar gaat het dan wel om? Waar is het hem en zijn neoconservatieve broeders om te doen? Heel simpel: zij bestrijden te vuur en te zwaard het principe van de gelijkheid van man en vrouw. Daar maak ik in een mum van tijd korte metten mee. Feministen zijn over het algemeen niet de domsten onder het vrouwelijk deel van de mensheid. Zij zijn heus niet zo blind dat zij de verschillen tussen mannen en vrouwen niet zien. Waar het hen om te doen is, is niet gelijkheid tussen man en vrouw (al wordt die term per abuis vaak gebezigd) doch gelijkwaardigheid, met name in financiëel opzicht (vrouwen worden in Nederland nog steeds gemiddeld 18% minder betaald dan hun mannelijk equivalent), en wat betreft de verdeling van de onbetaalde zorg voor kleuters, zieken en ouderen _ wat uiteindelijk ook neerkomt op de pecunia. Hun ambitie (en helaas ook resultaten) reikt niet veel verder dan deze domeinen.

Deze kluwe hanige heertjes hanteert bij zijn queeste een verfoeilijk wapen: de debilisering van de feministen. Die je knipplak in de oeroude traditie van de debilisering van de vrouw kan voegen. Debilisering die wij feministen in de door Michael van Eekeren zo verfoeide jaren '70 succesvol hebben bestreden, om die met lede ogen in de jaren '90 versterkt te zien terugkeren in ons midden, samen met de vertrutting van de maatschappij. Want dat is wat tegenwoordig gebeurt. De vrouw die haar eigen daadkracht en stoerheid herwonnen had, ziet zich weer teruggeworpen naar aanrecht en materialistische aandacht voor frutseltjes, make-up, lingeriesetjes, gadgetjes, door... grootschalige immigratie uit macho landen waar de sociale evolutie van de jaren '70 nooit heeft plaatsgevonden, waar de vrouw nog volop gedebiliseerd wordt, gereduceerd tot een slaafse broedmachine die je coûte que coûte onder de duim houdt door haar wereld vol te plempen met niet toedoende zaken. Een ontwikkeling vortgestuwd door grootverdienende conglomeraten gedreven door het nietsontziende materialisme uit de VS, een wereldwijd opererende handel die hunkert naar het slijten van zoveel mogelijk troep aan zoveel mogelijk gedebiliseerde vrouwen. Zijn die conglomeraten geleid door vrouwen? Laten we eens de samenstelling van hun raden van bestuur bekijken... Niet, dus.

"Ondraaglijke feminisering"mijnheer Van Eekeren? "Ondraaglijke vertrutting" zult u bedoelen! Handen af van onze verworvenheden. Uw dochter is wellicht niet in alle opzichten hetzelfde als uw zoon, zij is hem in feministische ogen wel waard. U kunt haar niet dwingen om haar leven lang onbetaald te zorgen voor de behoeftigen, u kunt het falen van de Christelijke moraal van uw land niet op haar conto toeschrijven. Wat de vertrutting van de maatschappij betreft, laten wij die, neoconservatieven en feministen samen bestrijden. Of toch maar niet? Mijnheer Van Eekeren?... Mijnheer Van Eekeren??... O, mijnheer Van Eekeren heeft de zaal verlaten...

Verwante columns: Revolutie, Ploetermoeder vs comfortzone, Passé, Gen, Manliness, Dangerous.
Tags: m/v

- Aanraders -

Revolutie

Mees, Kroes en kornuiten slaan ons om de oren met hoe slecht het gebrek aan ambitie van de Nederlandse vrouwen is, en hoe fantastisch het gesteld is in bijvoorbeeld New York. Daar heb je als blanke rijke een leger aan perfekte hulpen die in de rij staan om je voor een habbekrats te ontlasten van all...

(lees meer)

Mrs. President

Bye Hillary! Wat een gemis. Zo'n vrouw als president van de Verenigde Staten! Ik had dat toch willen zien gebeuren voordat ik naar de Eeuwige Jachtvelden vertrek. In plaats daarvan zullen we het nu moeten doen met Barack Obama, another big white man. White? Ja. Behalve een beetje kleur in zijn gezic...

(lees meer)

Oedipus

Het is een wijdverspreid idee dat jonge vrouwen op oude mannen vallen. In het echt zie je dat bar weinig, maar op het scherm? Wat de klok slaat. Stokoude voormalige beau’s die geheid een 20-jarige schone aan de haak slaan. Een leeftijdsverschil van 50 jaar mag geen belemmering vormen. Maar k...

(lees meer)

Vrouwendag

Alleen losers krijgen een dag. Losers by the million. Moeders waren zulke losers. Thuis gekluisterd aan koters & aanrecht. Gespeend van elke ontwikkeling. Dus een moederdag. Tot de vaderrrrs het niet eerlijk vonden en een eigen dag eisten, wat geschiedde. Een dag die beter aan de Dwaze Vaders...

(lees meer)

De oervrouw

La femme ancestrale En moi il y a la femme ancestrale, de oervrouw. Zij heeft een zachte lieve stem en geeft wijze raad. Zij is zen, boeddhistisch, taoïstisch, easy going, go with the flow. Zij is van “het leven is kort geniet er maar lekker van lieverd en doe maar niet teveel en zo...

(lees meer)

Psyche

Er is heel wat mis met de psyche van vrouwen. Zo zijn we ziekelijk geneigd tot het vallen voor egoïstische aggressievelingen. Komt een geslagen vrouw bij de dokter dan krijgt ze steevast een paar gesprekken vergoed bij de psycholoog dienende om haar eigen domme smaak voor testosteronvolle klootzakk...

(lees meer)

Luisteren mannen naar vrouwen?

Mijn hele volwassen leven heb ik moeten constateren dat mannen niet naar vrouwen luisteren. Letterlijk, dan. Luisteren in de zin van horen. Want binnen een relatie merk ik dat mannen wel naar hún vrouw luisteren: een beetje man neemt meestal serieus wat ze zegt, wijs gemaakt door jaren van te...

(lees meer)

Gen

Felix Meritis, 16 september 2008: twee filosofen staan recht tegenover elkaar in debat over de vraag _ je houdt het niet voor mogelijk _ of vrouwen wel of niet terug naar het aanrecht moeten. Volgens Andreas Kinneging is dat een must. Vrouwen zijn evolutionnair gezien beter geoutilleerd voor zorgta...

(lees meer)

Ploetermoeder vs comfortzone

"Vrouwen moeten uit de comfortzone komen" kopt een degelijk feministisch blad in september 2007. De comfortzone van vrouwen... die vondst is geloof ik van Heleen Mees, een veramerikaanste power girl. In het kort: vrouwen moeten voltijds gaan werken en huishoudelijk werk delegeren. Heerlijk perspecti...

(lees meer)