Provokenners vergeten Jasper Grootveld

24 Mei 2017In de Volkskrant wéér een artikel over Provo waar Jasper niet in voorkomt.

In het artikel (van Sander van Walsum, 13 mei 2017 http://s.vk.nl/e-a4494555/ ) worden zogenaamde kenners van Provo geciteerd . Met name over de liquidatie van Provo in 1967 is Robert Jasper Grootveld (wéér) over het hoofd gezien. Híj is degene die met zijn happenings landelijke bekendheid aan Provo gaf, en degene die Provo geliquideerd heeft, zoals te lezen in de woordelijke weergave van een serie interviews die ik van hem heb afgenomen (hij was mijn mentor)