Mrs. President

3 November 2008Bye Hillary! Wat een gemis. Zo'n vrouw als president van de Verenigde Staten! Ik had dat toch willen zien gebeuren voordat ik naar de Eeuwige Jachtvelden vertrek. In plaats daarvan zullen we het nu moeten doen met Barack Obama, another big white man. White? Ja. Behalve een beetje kleur in zijn gezicht zie ik met de beste wil van de wereld niets ethnishs in zijn optreden. Hij is immers opgevoed door zijn alleenstaande, 100% blanke moeder. Ik heb genoeg zulke kinderen in mijn vriendenkring om met zekerheid te stellen: zo blank als u en ik.

In mijn column Vooroordelen stel ik dat de Republikeinen de verkiezingen zullen winnen. Dat was voor de beurscrach en Sarah Palin. Na deze twee catastrofen weet iedereen: het wordt Obama. En maar goed ook. Hoezeer ik verknocht was aan Hillary (en Bill!), ik wil heus niet Sarah Palin aan het stuur van het machtigste land ter wereld zien. Als feministe heb ik vaak geroepen: Vrouwen aan de top! Maakt niet uit wie ze zijn en hoe ze het doen, we moeten de macht evenwichtiger verdelen. Zodra dat gebeurt krijgen de werkelijk capabelen onder het vrouwelijke volksdeel vanzelf meer kansen om hun rechtmatige positie in te nemen. Gewoon omdat met meer vrouwen met zo'n draak van een baan, het dagelijkse leven wat meer op de vrouwelijke manier van doen toegesneden zal zijn. Het gaat goddomme om de helft van de populatie! De helft! Niet om een minderheid met kapsones! Genoeg domme mannen die het verprutsen, laten we het voortaan 50/50 doen. En dan kun je inderdaad niet hopen dat die vrouwen allemaal Einsteins zullen zijn. Maar nu hebben we Sarah Palin. Als je Naomi Wolf moet geloven, is McCain terminaal ziek en wordt Sarah Palin Mrs. President. Voor het eerst in mijn leven roep ik: Nee, zij niet. Zij is echt TE dom. Een vrouw die de atoomknop ziet als een mogelijkheid om de planeet van zoveel mogelijk ijsberen in een zo kort mogelijke tijd te ontdoen. Het is al een godswonder dat zij governor mocht worden. Daar blijven, niet verder. Je kan het peterprincipe niet tot in de eeuwigheid uitdagen.

Doe mij inderdaad maar Barack, hij is tenminste sympatiek, slim, en hij heeft een geweldige sense of humor. De hele campagne doet mij sterk terugdenken aan toen Ronald Reagan ten tonele kwam. Weet u het nog? Hij stal de show. Hij voosde met het publiek, charmeerde de camera, lachte zijn opponenten onder het tapijt. En hij won. Die schwung, dat is Barack. Reagan niet links genoeg? Tja, Barack ook echt niet, lieve mensjes. Hij ziet er lief uit, maar links? Nee. Tegen abortus, tegen het homohuwelijk, voor de doodstraf. Een streng mannetje. Maar liever een streng mannetje dan een krankjorum wijf.

Het blad Lover doet een oproep: Wie ziet u als vrouwelijke premier van Nederland? Het is niet zo gek, als je in Metro (31 okt 2008) leest dat 84% van hun lezers daarvoor klaar is. Over die vraag heb ik mijn antwoord paraat: Erica Verdegaal. Een van de meest intelligente vrouwen van Nederland. Een no-nonsense econome met het hart op de juiste plaats. Oernederlandse nuchterheid. En zij leeft in het hier en nu! Volgende keer dat u zich afvraagt of vrouwen toch maar niet achter het aanrecht moeten kruipen, denk aan haar. Wilt u de talenten van zo'n briljant mens onbenut laten vanwege een eventuele zwanger- en moederschap? Zij is toch degene voor wie je zegt: "Schouders eronder, kerels, dat probleempje lossen we even op"?

De VS hadden Hillary, wij hebben Erica. Laten wij hopen dat wìj het niet verprutsen. Welcome in the Netherlands, Mrs. President!.
Tags: m/v

- Aanraders -

Revolutie

Mees, Kroes en kornuiten slaan ons om de oren met hoe slecht het gebrek aan ambitie van de Nederlandse vrouwen is, en hoe fantastisch het gesteld is in bijvoorbeeld New York. Daar heb je als blanke rijke een leger aan perfekte hulpen die in de rij staan om je voor een habbekrats te ontlasten van all...

(lees meer)

Psyche

Er is heel wat mis met de psyche van vrouwen. Zo zijn we ziekelijk geneigd tot het vallen voor egoïstische aggressievelingen. Komt een geslagen vrouw bij de dokter dan krijgt ze steevast een paar gesprekken vergoed bij de psycholoog dienende om haar eigen domme smaak voor testosteronvolle klootzakk...

(lees meer)

Oedipus

Het is een wijdverspreid idee dat jonge vrouwen op oude mannen vallen. In het echt zie je dat bar weinig, maar op het scherm? Wat de klok slaat. Stokoude voormalige beau’s die geheid een 20-jarige schone aan de haak slaan. Een leeftijdsverschil van 50 jaar mag geen belemmering vormen. Maar k...

(lees meer)

Vrouwendag

Alleen losers krijgen een dag. Losers by the million. Moeders waren zulke losers. Thuis gekluisterd aan koters & aanrecht. Gespeend van elke ontwikkeling. Dus een moederdag. Tot de vaderrrrs het niet eerlijk vonden en een eigen dag eisten, wat geschiedde. Een dag die beter aan de Dwaze Vaders...

(lees meer)

De oervrouw

La femme ancestrale En moi il y a la femme ancestrale, de oervrouw. Zij heeft een zachte lieve stem en geeft wijze raad. Zij is zen, boeddhistisch, taoïstisch, easy going, go with the flow. Zij is van “het leven is kort geniet er maar lekker van lieverd en doe maar niet teveel en zo...

(lees meer)

Vertrutting

Michael van Eekeren, kent u die man? Waarschijnlijk niet. Terwijl het hem de laatste jaren toch gelukt is af en toe een aardig ballonnetje in de media los te laten. Hij hoort in het rijtje van de neoconservatieve mannen die onze tegenwoordige tijd proberen op te fleuren met hun hang naar een mythisc...

(lees meer)

Luisteren mannen naar vrouwen?

Mijn hele volwassen leven heb ik moeten constateren dat mannen niet naar vrouwen luisteren. Letterlijk, dan. Luisteren in de zin van horen. Want binnen een relatie merk ik dat mannen wel naar hún vrouw luisteren: een beetje man neemt meestal serieus wat ze zegt, wijs gemaakt door jaren van te...

(lees meer)

Gen

Felix Meritis, 16 september 2008: twee filosofen staan recht tegenover elkaar in debat over de vraag _ je houdt het niet voor mogelijk _ of vrouwen wel of niet terug naar het aanrecht moeten. Volgens Andreas Kinneging is dat een must. Vrouwen zijn evolutionnair gezien beter geoutilleerd voor zorgta...

(lees meer)

Ploetermoeder vs comfortzone

"Vrouwen moeten uit de comfortzone komen" kopt een degelijk feministisch blad in september 2007. De comfortzone van vrouwen... die vondst is geloof ik van Heleen Mees, een veramerikaanste power girl. In het kort: vrouwen moeten voltijds gaan werken en huishoudelijk werk delegeren. Heerlijk perspecti...

(lees meer)