Jihad

26 Augustus 2017Bij de strijd om Syrië hebben de jihadisten zich tweeërlei in de voet geschoten.