Jihad

26 Augustus 2017Bij de strijd om Syrië hebben de jihadisten zich tweeërlei in de voet geschoten.

 

Ten eerste, ze hebben de opstand doen mislukken. Een opstand van een onderdrukt volk tegen een wrede dictator, een puppet van de VS bovendien, die vanzelfsprekend geen oog had voor de noden van zijn volk. De jihadisten namen het gevecht over. Vanaf dat moment was inmenging van buitenlandse mogendheden gerechtvaardigd. Die wrede dictator werd met daad en middelen verdedigd als exponent van een legitieme regering. Het Syrische volk heeft het nakijken.

 

Secundo: uitwas van de strijd in Syrië was een serie aanslagen in Europa, die het Europees volk pandemisch anti-moslim heeft gemaakt. Met alle beperkende maatregelen tot gevolg: geen regering van Europa zal het zich nog permitteren het tekort aan onderbetaalde arbeidskrachten op te vullen met immigratie uit moslimlanden. Op vele fronten werkt dat ressentiment door: moslims worden gewantrouwd. Terwijl het kalifaat hierzonder beter op weg was, gebruik makend van het verbod op discriminatie. Binnen een generatie of wat hadden moslims in Nederland juist een krachtigere positie ingenomen, met instemming van het Nederlands volk. Zie ze nu.

 

Verder word ik voornamelijk depri van de voorspelbaarheid van het gebeuren. 200 zgn 'Syriëgangers', Nederlandse jongens en meisjes die naar Syrië zijn afgereisd om aan de Jihad mee te doen, komen terug naar Nederland, de makke schapen. De vreze is dat ze hier het kalifaat een handje willen helpen met aanslagen op Nederlands grondgebied. Terwijl ze ook naar Palestina hadden kunnen gaan om door te vechten voor de goede zaak. De grote vraag is wat deze helden hier verder nog denken te bewerkstelligen. De Val van Nederland? de Val van het Westen?

 

Veel succes daarmee.

- Aanraders -

Groei

Van de (seculiere?) overheid moet àlles groeien. Dat is de huidige mantra, overal ter wereld. Helaas hebben ze het niet alleen over gras en boompjes, maar meestal over "de economie" en vooral het aantal van hun onderdanen.Waarom de economie steeds moet groeien is me een raadsel. Groei is relatief, ...

(lees meer)

Fietsers, staakt!

De fiets was de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws. “Het konninginnetje” zoals de Fransen het vervoersmiddel lieftallig noemen blijkt een bron van grote ergernis te zijn geworden. Cyclisten plempen hun machientje in groten getale voor de plek van bestemming: vooral voor de deur...

(lees meer)

Moskeeschool

Toen ik het stuk over de moskeeschooltjes in het Parool van zaterdag begon te lezen waarin uit de doeken werd gedaan hoe Amsterdamse kindjes lijfelijke straffen ondergaan op koranles, bekroop me al gauw het gevoel: "Daar heb je Ahmed Marcouch die met argumenten komt voor zijn plan voor meer islam op...

(lees meer)

Don't Disturb the Peace

Je denkt, tegen beter weten in, dat de regeerders oog voor Kunst hebben. Tenminste, ík denk dat. Ik hóóp het. Elke keer word ik echter weer teleurgesteld – één van de vele illusies die je met het ouder worden kwijt raakt. Vrijdag 15 juni in het Paroo...

(lees meer)

De Bowie generatie

Gisteren ging hij dood, en vandaag was ik er vol van. Ik liep ongewild,à tue-tête en toepasselijk Ashes to ashes te fluiten. De monumentale Amsterdamsche huizen blonken als toeters in het vale januarilicht. Er was iets aan deze dag dat er gisteren niet was. Het besef was gedaald: Wij z...

(lees meer)

Professione: reporter

Gevestigde journalisten klagen steen en been, in het kielzog van The New York Times. Hun probleem is dat op internet een ieder zich journalist kan noemen. Zij vinden dat de kwaliteit van het nieuws zodoende in gevaar komt. Voornamelijk de 3 E's (ethics, economics & epistemology) zijn in hun oge...

(lees meer)

Liefde

Op een mooie zomernacht zaten wij mijn man en ik wiet te roken op het balkon. Tegenover ons, aan de overkant van de straat bevond zich een bushalte die zo geconstrueerd was dat je alles kon horen wat mensen daarin zeiden. Het toetereffekt. Opeens kwamen twee geliefden staan wachten op de bus. Ze wa...

(lees meer)

Ja, dan is er nix meer an!

Als ongelovige zou je best de draak willen steken met de islam en je katten voor de grap Ramadan of Jihad noemen. Blijken de moslims dat al te doen, maar dan in ernst, en niet bij katten. Deze tweet is eerder gepubliceerd op KORTNURKS. ....

(lees meer)

Policor vs islamofoben

Policor-mensen handelen vanuit een superioriteitsgevoel: mij kan niets overkomen, mijn positie is zo sterk, mijn systeem is zo sterk, mijn democratie is zo sterk. Islamofoben daarentegen, handelen vanuit een minderwaardigheidsgevoel: ik zie dat het fout gaat, er gebeuren dingen die mijn vrijheid/...

(lees meer)