Humphrey

4 November 2014Kent u de serie Yes, Prime Minister? Zo niet, bekijk eerst dit exemplaar alvorens verder te lezen.
Zo. U heeft kennis gemaakt met Humphrey.
Toen ik hem ontmoette, was ik heel benieuwd wie zijn pendant was in het Nederlandse kabinet. Wie was de belangrijkste ambtenaar van Nederland? Wie was eigenlijk de báás van Nederland? Want dat het land geregeerd wordt door ministers of minister-president, een kind weet dat dat niet zo is. Die wisselen om de paar jaar. Hoe wil je een land besturen binnen zo'n kort termijn? Je hebt amper de tijd te leren wie je ambtenaren zijn laat staan wat er (werkelijk) speelt.

Nee, dat besturen, dat doen de hoge ambtenaren, de zo geheten secretarissen-generaal al dan niet samen met de top van de AIVD. Ministers, die zijn hun puppets. Ze houden een schijn van democratie op om het volk zoet te houden (zoals veel van wat de hoge regionen kenbaar maken gedaan wordt om ons zoet te houden). Om ons de illusie te geven dat onze mening er toe doet, dat we de bestuurders werkelijk kiezen. Van die secretarissen-generaal is er één voor elke ministerie. De belangrijkste zijnde die van het ministerie van Algemene Zaken, die tegelijk führer van de AIVD is, u leest het goed.
Onze Humphrey bleek een vrouw te zijn. Kajsa Ollongren. Een stoot.

Jonkvrouw Karin Hildur Ollongren, telg van de Finse (en later Nederlandse) adel, geboren in Nederland, doctoraaltje geschiedenis aan de UvA, daarna even op de ENA geweest. In Frankrijk is dat een onverbiddelijke must voor elke overheidsdienaar qui se respecte (aldaar geen havist op een ministerpost, dus. Die Franse ministers praten ook allemaal met hetzelfde afwijkend accent, dat ze bij de ENA opdoen, let maar op, en als ze dat niet doen, tellen ze niet mee). Wat Karin daar deed en hoelang, blijft op haar CV onvermeld. Misschien heeft ze het een maandje uitgehouden. Hoewel het behalen van de kick ass concours d'entrée al voor zich moet spreken. Bij ons was ze tot voor kort 'voorzitter van het wekelijks overleg van secretarissen-generaal, coördinator inlichtingen- en veiligheidsdiensten en hoofd van het kabinet van de minister-president.' En moeder van twee kinderen.

Kajsa feminisme-is-voor-mietjes Ollongren. Onze Humphrey.

Maar nu niet meer. Onze huidige Humphrey, sinds augustus 2014, dat is Paul Huijts. Kajsa koos voor Amsterdam, waar ze naast wethouder Alles (Economie, Lucht- en Zeehaven, Monumenten, Kunst en Cultuur, Lokale Media, Deelnemingen en Stadsdeel Centrum), ook locoburgemeester is. Van het regeren van het land naar het regeren van de hoofdstad, de stap is niet zo gek als het klinkt. In deze tijd van vergaande globalisering en veronachtzaming van landsgrenzen (voornamelijk door machtige bedrijven) zijn het de burgemeesters van megapolen die de belangrijkste stukken worden op het schaakbord dat wereld heet.

Het kon ook niet lang duren eer wij, het domme volk, kruimels toegeworpen kregen van wat zoal bediscussieerd wordt op het stadhuis. Van een voormalige Humphrey verwacht je niet minder, niet waar, dan dat zij met gezwinde spoed het ene spectaculaire proefballonnetje na het andere de lucht in laat. Naast onspectaculaire kwesties moeten we het voorlopig doen met het plan voor de free zones. Regelvrije gebieden waar bedrijven vrij spel hebben.

Inzake onze (ex-)Humphrey ben ik ergens reuze blij dat het een vrouw is, en een moeder. Waarom? Een beetje misplaatste trots dat zij van hetzelfde geslacht als ik is, waarvan ik uit ervaring weet dat het je het moeilijker maakt om je te handhaven op de apenrots. Maar uit de overtuiging dat hoe meer moeders die apenrots bestijgen hoe makkelijker het voor hun opvolgers zal zijn.
Daarnaast ben ik vreselijk benieuwd wat zij in petto heeft en hoe dit werkelijkheid zal worden. Maar bovenal hou ik mijn hart vast.http://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/inhoud/algemene-bestuursdienst
http://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/inhoud/topmanagementgroep
Secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken
http://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2014/07/04/paul-huijts-benoemd-tot-secretaris-generaal-bij-het-ministerie-van-algemene-zaken
Paul Huijts: http://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/inhoud/wie-is-wie/k-2000-00067
http://www.amsterdam.nl/gemeente/college/individuele-paginas/kajsa-ollon-gren/
http://www.amsterdam.nl/gemeente/college/individuele-paginas/kajsa-ollon-gren/cv-kajsa-ollongren/
jkvr. drs. Karin Hildur Ollongren (1967), wethouder en loco-burgemeester Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ollongren
Yes, Prime Minister: https://www.youtube.com/watch?v=gmOvEwtDycs
Concours ENA: http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_d%27administration#Recruitment_and_exit_procedures
Énarques: http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89narque
Free zones: http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/3781720/2014/11/03/De-gemeente-moet-bewoners-betrekken-bij-plan-vrije-zones.dhtml


- Aanraders -

Een premier waardig

Als ik van die schietpartij in het parlementsgebouw van Canada hoor, en verneem dat de mensen in het Parlement vluchtten of zich verschansten, dan schaam ik me. Ik denk aan Rutte. Ik wil dat niet, dat Rutte zou vluchten of zich zou verschansen in zijn kantoortje. Ik wil dat hij een pistool uit ...

(lees meer)

Democratie

Tegen half elf hadden Mijnheer OZ en ik genoeg van TV kijken en wilden naar het Waterlooplein lopen om te zien wat Willempjeprik was. 'Nemen we de fiets' opperde Mijnheer OZ. 'Zullen we dat wel doen? Je komt er toch niet in?' Ik had nog vers in het geheugen dat...

(lees meer)

Karōshi

Bij de Franse telecom hebben er sinds vorig jaar 24 werknemers zelfmoord gepleegd. Ze hielden duidelijk niet van hun werk, of van de omstandigheden waaronder zij hun werk moesten doen. Voor ons Europeanen is dit fenomeen tamelijk nieuw. In Japan echter, zijn ze daar al ongeveer een halve eeuw mee ve...

(lees meer)

Crisis? What crisis?

Tegenlicht19 sept 2011: We aanschouwen de hersenspinsels van internationale denktank The Aftermath Network, een bonte gezelschap van westerse wetenschappers en denkers bij elkaar geroepen door Manuel Castells, socioloog, en Spanjaard. Het is in Spanje menens wat de crisis betreft. In Griekenland, ...

(lees meer)

Groei

Van de (seculiere?) overheid moet àlles groeien. Dat is de huidige mantra, overal ter wereld. Helaas hebben ze het niet alleen over gras en boompjes, maar meestal over "de economie" en vooral het aantal van hun onderdanen.Waarom de economie steeds moet groeien is me een raadsel. Groei is relatief, ...

(lees meer)

Oplossing voor de Werelvrede

Oorlog voeren is zonde en daarnaast hopeloos uit de tijd. Zó 20ste eeuw. Tuurlijk bestaat territoriumdrift nog, en macht, en vooral geld, de grootste drives achter de oorlogsmachine, maar daarvoor stuur je anno 2012 geen hordes jonkies meer, in de bloei van hun leven, naar zoiets barbaars...

(lees meer)

Europa

Vrijdag 12 oktober bij P & W werd er geschamperd over de toekenning van de Nobel Prijs aan Europa want, ja, Griekenland, he. Neelie Kroes pareerde met: 'Hier is het mee begonnen: de founding fathers hebben een moedig besluit genomen: dat moeten we nooit meer willen meema...

(lees meer)

Pliessie

Een van de dingen die mij verbaasde toen ik naar Amsterdam kwam in 1983, was de bijzonder redelijke opstelling van de politie jegens de burgers. Had je iets fouts gedaan op straat, dan werd je erop aangesproken. Als je beleefd bleef, dan werd er in alle rust met je gebabbeld over het voorval. ...

(lees meer)

NZ-lijn

Amsterdam ligt er open en bloot bij. De ingewanden van de stad verstoffen in diepe wonden. Wij Amsterdammers fietsen voortdurend om bouwputten heen, onze auto's bereiken het centrum niet meer _ ooit het centrum zo heerlijk autoluw meegemaakt?_ dagelijks zitten onze longen vol zand. Wij zuchten en ...

(lees meer)