Het Witte Kippenplan

22 September 2012[vervolg op Het Van Heutsz monument]


Jasper: [Bij het Van Heutsz monument] Ik wil daar niet te veel in organiseren dus ik probeer dat met ideeën te spreiden dus ik heb gezegd tegen Auke Boersma die naast me stond: "Zeg, moet je horen, we moeten wachten tot zonsopgang en dan pas lopen we heel plechtig naar het overkant en gaan ons handen wassen in het water van het Van Heutsz monument. Ook al was d'r geen ene kip, ook al was d'r geen ene politie agent die daar de wacht stond te houden met een sabel of een knuppel, dan nog blijven we wachten tot de zon opgaat. Dat is het ritueel.

OZ: En toen?

Jasper: En hij, was geïnteresseerd in het woord KIP. Ik zeg: "Ja, kip, dat is een oud Amsterdams schelwoord voor politie-agent. Een kip, die loopt zijn wijk, en die loopt zo met zijn handen op zijn rug, die loopt als een kip door zijn wijk en dat is het woord kip vandaan. En het politie-bureau is het KIPPEHOK. Oud Amsterdams schelwoord voor politie-bureau: kippehok.

OZ: In het Frans ook: poulet.

Jasper: Dus Auke vond het een prachtig woord. En Auke, die hadden we ontmoet op uitnodiging, in het begin van Provo was er een aardsreactionnaire studenten vereniging Thomas. Thomas, een katholieke studentenvereniging, die had het Provo-klupje uitgenodigd om een avond te verzorgen met hun ideologieën. En daar was uit die meute van aardsreactionnaire studenten was Auke Boersma die was naast ons gaan zitten achter op het podium en die had zich bij Provo geschaard. Auke Boersma. En Auke Boersma, die ging dus niet meer studeren, die was dagelijks steeds enthousiaster bij Provo. Hij ging ook blowen: hasjiesj. Zijn familie, zijn academisch gevormde familie, die maakte zich ongerust over Auke, want die was bij die Provo's. Want niet alleen dat hij niet meer studeerde maar hij werkte ook niet. Hij moest toch een baan hebben? Hij moest toch zijn brood verdienen? Dan was de broer van Auke, die had een hele hoge positie bij een industrie, die exporteerde kippen naar het buitenland. En dus werd, via de broer, een baan gezocht voor Auke, die kon mee, als employé van die kippenexportfirma, op een trein reis met allemaal goederenwagons vol met levende kippen. En daar hoefde hij alleen maar die kippen een beetje te voeren, en af te leveren en stempels te halen en dat soort onzin. En Auke die was al bij Provo, en die had al hasjiesj, en die heeft ergens met die transport van duizenden, duizenden levende kippen in hokken, rennend in goederenwagons ergens op een station in Noord-Italië, had ie wat geblowed, 's morgens vroeg, de hele nacht door gewaakt, had hij een vreselijk medeleven gekregen met al die kippen. En toen heeft hij gedacht:
 "Nou die kippen... Ik ben een concentratiekampbeul. Ik begeleid deze kippen naar hun dood. Ik moet die kippen de vrijheid geven."
 Dus die heeft op een station, Ha! Ha! Ha!... Ha!...Ha!... Ha!... Hokken... Noord-Italië... Trein stond een tijdje sti