Fokpremie vs geboorteheffing

21 Februari 2008André Rouvoet heeft weer eens haarfijn uitgelegd wat wij in onze slapende naïviteit proberen te vergeten: Religies hebben allemaal en in het bijzonder de monotheïstische, een fokprogramma in de portefeuille. Islam of Christendom, van de pater of de imam moeten wij ons als konijnen gedragen.

Als ik Het Parool van 20 februari moet geloven, heeft hij haast feministische motieven. Nee, hij wil zich niet mengen in een privéaangelegenheid als de wil om zich voort te planten. Hem is het zuiver te doen om het versterken van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, zodat ze vanzelf meer zin krijgen in uitbreiding van hun kroost "zoals in de Scandinavische landen is gebleken." Ik zou het zelf gezegd kunnen hebben. Waar denkt hij aan? Aan betere creches, aan het normaliseren van deeltijdwerk m/v... Aan fokpremies, zoals in Duitsland, wil André Rouvoet (nog) niet beginnen "dat is een laatste redmiddel, dat je pas inzet wanneer al het andere heeft gefaald."

Laat dat een bekende bel rinkelen? Abortus provocatus. Rond de kabinetsformatie van B4 werd drukte gemaakt over deze kwestie. Uit feministische hoek hoorde je verontrustende geluiden: gaat onze (unieke) abortusvrijheid eraan? We werden snel gesust, ook door feministische (ex-) politica's: nee hoor, de Christen Unie wil slechts de mogelijkheden verbreden om een kind ter adoptie te geven, da's nobel, da's socialistisch. Hebben we geweten. Zodra het kabinet gevormd was, werd van de weeromstuit een onderzoek ingesteld om de psychologische gevolgen van de 5-dagenbedenktijd in kaart te brengen. Wat euthanasie betreft werd opeens "palliatieve sedatie" het toverwoord. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden, en de weg van de Christen Unie is het socialistisch ingesteld volk beduvelen met menslievende motieven om, als de religieuzen uiteindelijk de macht hebben, stukje bij beetje de liberale vrijheden die niet passen bij hun dogma terug te draaien.

Maar dat zeggen ze niet. Over religie wordt geen woord gerept. Rouvoet en consorten (hij heeft ook vrouwelijke volgelingen!) doen hun oproep tot uitbreiding van het volk zogenaamd niet omdat de Bijbel "Ga en vermedigvuldig je!" zegt maar uit pure angst voor de... vergrijzing. Het fantoom van de vergrijzing — stok, wortel of allebei? Maar wat is dat, de vergrijzing? Minder mensen? En dan wat? Minder luxe? Minder ziekenhuizen? Minder foefjes en vlaatjes om ons tot in lengte van dagen kunstmatig in leven te houden, in een steeds meer gerobotiseerde omgeving? Maar we zouden die mensen niet meer nodig hebben, werd ons beloofd. De homo ludens, die zou er komen, de mens die nauwelijks meer zou hoeven werken.

Maar die kwam niet. We gingen steeds harder werken en er kwamen er steeds meer mensen bij. Nu is er teveel volk op de wereld en zeker teveel volk in ons kikkerlandje. Ik heb medestanders. De historicus en voorzitter van de Club van 10 miljoen Paul Gerbrands, bijvoorbeeld, spreek zich december 2007 uit in Het Parool voor een voortplantingsverbod. Een voortplantingsverbod! Inderdaad! Waar zou China zijn zonder de éénkindregeling? En in één adem de kinderbijslag afschaffen en een milieuheffing van 10000 euro bij elke geboorte innen. Alles wat 3 jaar lang in de Pampers gehesen moet is immers vervuilend, en zal het zijn hele leven blijven. Het intomen van het geboortecijfer heeft nog meer voordelen dan zuiver het milieu: het is goed voor de arbeidsprestaties van vrouwen en voor hun economische onafhankelijkheid, en voor harmonie inzake erfeniskwesties. Als je ernaast ook de immigratie aanpakt, dan kunnen wij eindelijk echt de vruchten plukken van de tweede feministische golf en van 30 jaar sociaal beleid in het algemeen. Je voortplanten... Waarom zou je? Op http://vhemt.org/ vind je op een rij alle argumenten om het niet te doen.

Maar 10 miljoen Nederlanders, dat is me nog te veel. Als je het echt goed wilt doen kun je maar beter uitgaan van 5 miljoen, want dat is hoeveel monden Nederland kan voeden, zonder de ecologische afdruk van elk mens de pan uit te laten rijzen (lees: zonder in te vreten op derdewereldlanden, wat wij nu volop doen). Dus een fokpremie? Ik zou zeggen "Halveren die bevolking!" Op naar de Club van 5 miljoen!.
Tags: god en zo

- Aanraders -

Inquisitie

Van mijn connecties rond het kabinet heb ik de laatse plannen van De Grote Inquisiteur vernomen. Hij subsidieert (met onze belastingscenten) een onderzoek bij TU-Delft over een technisch snufje dat het mogelijk maakt discriminerende en/of godslasterlijke gedachtes op te sporen. Is dat eng? Moet u d...

(lees meer)

Geloof

Het geloof van mensen is een ernstige zaak. Daar moet je niet lichtelijk over doen. Het is hun troost in de barre tocht door het leven. Uw Ouwe Zeikwijf – die heb ik van niemand minder dan Hans Plomp, die op de vraag “Ken je haar?” antwoordde: “'Tuurlijk! Dat is 't Ouwe Zeikwijf.” Zo zeg ...

(lees meer)

Seculier Nederland

Hoogtijd om de SN (Seculier Nederland) van stal te halen. ....

(lees meer)

God

Ik kan me zoo voorstellen dat mensen een god willen. Een leven zonder god, mijn hemel, wat een opgave.Een kale woestijn van angst en eenzaamheid. Geen houvast voor je bange vermoedens van lege heelallen en koude wetenschap. Geen bescherming van buitenaf tegen je abjekste demonen. Een zinloos leven....

(lees meer)

Almacht

Gelovigen die iets in naam van hun godheid doen heeft iets incoherents: was die godheid almachtig dan kon hij/zij zijn eigen boontjes wel doppen. Voorbeelden: Christenen die abortusartsen vermoorden. Islamisten die ongelovigen vermoorden. etc Als je godheid daar zo'n hekel aan had z...

(lees meer)

Een hemelse boodschap

Zaterdag 30 december 2017, 11.00 a.m. *Drrrrinnnnn* - Goedemorgen mevrouw! Ik kom u vertellen over de blije boodschap van de bijbel... - Dat treft! Want ik popel om u te vertellen over míjn geloof. Mag ik gebruik maken van de gelegenheid? Ik heb namelijk zo'n geweldig geloof. Het...

(lees meer)

Religie

Onze god, is de beste,Onze god is kampioen.Daarom zijn we, in het Westen,Relatief in goede doen.(Koot en de Bie)Af en toe heb ik een ingeving. Meestal iets dat voor iemand die een beetje nadenkt obvious is. Maar luister, ik ben gewoon een ouwe moeke met een baan, ik sta heus niet de hele dag te surf...

(lees meer)

God 2

Aan ons waterplein hebben wij een notoire overlastgever. Sinds hij hier anderhalf jaar geleden is komen wonen zijn de zomers niet meer veilig. Om het weekend is het raak: deurramen open en schallen maar, tot de kleine uurtjes. Zijn balkon is permanent ingericht als feestruimte, met dito verlichtin...

(lees meer)

Robots

Volgens Lodewijk Asscher, en ik vrees dat hij gelijk heeft, zijn we aanbeland in het tijdperk van de robots. De robots en de non-androïden zijn bezig al onze banen over te nemen. 'Ze zijn goedkoop, snel, nooit ziek, werken 24 uur per dag.' En ze vreten stroom. Dát, wordt...

(lees meer)