De Ooi

1 Augustus 2010De schapen op de dijk zijn van Cor, want die pacht de dijk. Ze waren eerst een kruising van twee soorten. Dit jaar is er een Zwarte Tesselaar als ram bijgehaald. De jonkies hebben opeens zwarte koppen.

"Waarom doen ze dat?" vraag ik de boer.
"Het is goed voor het onen."
Het onen, dat is het kalven van ooien.

Een ooi blèrt onophoudelijk. Twee schapen wachten op haar een paar meters verderop.