De dilemma's van moeders

20 Mei 2013Ik let soms (vaak) niet op en sluimer in het weldadige besef dat vrouwen in goede handen zijn in deze mannenmaatschappij. Tot ik opeens knalwakker word. Onlangs gebeurde dit door de film Un Heureux Évènement.
Misschien komt het door de actrice, Louise Bourgoin, die, verdomd als het niet waar is, als twee druppels water op mijn bloedeigen dochter lijkt, dat ik door elk van haar films gebiologeerd raak. Ik weet het niet. Ik ben ook maar een mens. Feit is dat ik met open mond heb zitten kijken. Dat. was. de. film. die. het. allemaal. zei. De Bijbel. De Waarheid. Het Orakel. Precies hoe ik dat beleefd heb, de zwangerschap(pen), de bevalling(en), het moederschap, het vrouwzijn, het alles. Hoe ik fluitend door het leven ging in het zalige besef een mens te zijn tot ik mijn eerste kreeg. Tot ik pas verlost in het kraambed lag terwijl zijn vader zich elders zat te bezatten met zijn maatjes. Tot ik de volgende dag merkte dat hij het niet in zijn hoofd haalde om mee te doen. Noch de volgende, noch de komende jaren. Ik was de moeder, ik moest toch bij het kind blijven? Later bleek deze houding eigenlijk overal te heersen.
Ik heb er nooit wat van begrepen, van die vanzelfsprekendheid.
Hoe monstrueus was mijn verbijstering toen ik de recensie van Theo Ribeton las. Hij zag in de film (en het boek dat aan de basis ervan heeft gelegen) naast een belachelijke aanklacht tegen mannen (het de-mannen-hebben-het-weer-gedaan-reflex), een schromelijk overdreven jammeren van een onwaarschijnlijke hoofdrol (die zich onder andere na de bevalling niet meer op haar scriptie kan concentreren en dus haar aio-schap verliest). Hij schertst:
Si être enceinte, puis mère est une torture, pourquoi personne ne le dit? Entendez: est-ce un secret bien gardé par la bien-pensance androcrate, pour ne pas attaquer l’association d’idées ‘maternité/accomplissement de la femme’?
(‘Als zwanger zijn, en vervolgens moeder, een marteling is, waarom zegt niemand het? Zou het een geheim zijn, goed bewaard door de andocratische politiek-correctheid, om de begripskoppeling ‘moederschap/vrouwenontplooiing’ niet aan te vallen?’ – sorry, maar het staat er net zo gedrochtelijk in het Frans). Terwijl hij juist in deze gekschering ongewild de spijker op de kop slaat. Dat verzwijgen van het vrouwenleed is namelijk één van de dilemma’s van vrouwen/moeders.
Die dilemma’s van (toekomstige) moeders omtrent werk en kinderen zijn legio:
1- zoals in de film wordt verbeeld zorgen zwangerschap, borstvoeding (en trouwens later ook de overgang) voor tsunami’s in de hormoonhuishouding van vrouwen die tot vermindering van de arbeidsprestaties kunnen leiden. Tel daarbij op de maanden van gebroken nachtrust die de meeste borelingen met zich meebrengen (vrouwen hebben een keihard alarm in hun hoofd dat afgaat als het kind huilt, mannen niet, verbijsterend maar waar). Je wordt er doodmoe van en het tast je denkprestaties aan. Geen pre als je hoogopgeleid bent en het van je brains moet hebben. Dit wordt massaal verzwegen. Meedoen met het verzwijgen of het van de daken schreeuwen? Met als gevolg een verdere verzwakking van de arbeidspositie van moeders.
2- borstvoeding is het beste voor je baby. Het medisch advies voor de preventie van een allergische aanleg staat op zes maanden minimum. Dat wíl je ook graag geven. Maar werken en borstvoeding geven? Niet voor iedereen weggelegd. Om te slagen moet de borst vaak gegeven worden (vaker dan de consternatiebureau’s [sic] aangeven). Niet zelden neemt de melkproductie terug als moeder en baby gescheiden worden, ondanks verwoed kolven.
3- ouders worden als personeel ingeroosterd door de basisschool (lees- en luizenmoeders, begeleiding bij schooltuinen, museabezoeken). Voorts heerst er een traditie van uitsloverij (lees: zelfgeknutseld/gebakken traktaties voor de jarige). Meedoen of weigeren? Als je meedoet lever je kostbare tijd en energie in die je beter aan je betaalde baan kunt spenderen, weigeren tekent af op je kind.
4- Je wilt werken maar kinderopvang is duur. En straks ook schaars als de spin off van het huidige beleid (de regering van Jet Bussemaker draait de geldkraan voor kinderopvang dicht), zich laat voelen.
5- Je wilt werken maar kinderen hebben… kinderziektes. En vaak ook. Die zich niet van tevoren laten inplannen. Je man heeft zijn eigen carrière. Doe jij een stapje terug (op tijd thuis ‘s avonds, eventueel deeltijd, een post waar je in geval van nood weg kunt) om als thuisbaken te fungeren en rust in de tent te brengen of pas je ad hoc oplossingen in noodgevallen met alle stress van dien?
6- wacht je tot je afgestudeerd bent en je eerste baan op de rails is voor je aan kinderen begint of neem je ze snel omdat een jong lichaam beter is opgewassen tegen de aanslag van een zwangerschap (en de daaropvolgende slopende maanden)? In dit geval, probeer je werk en/of studie met de zorgtaken te combineren of doe je een stapje terug?
7- ga je ondanks de kinderen door met je carrière met het risico dat ze opeens, zonder dat je er erg in had, groot zijn geworden en jou niet meer om hen heen wensen (dat moment komt altijd te vroeg).
Kortom: doe je wat minister Bussemaker vrouwen aanspoort om te doen, namelijk om nog meer te gaan werken, ‘zonder zich schuldig te voelen om het thuisfront’ of snij je in je eigen vingers? Kies je voor de schuld om het thuisfront of de schuld om de studie die de staat voor je betaalde? Waar kies je voor? Je gezin of je carrière? Als het je gezin is dan kun je van een koude kermis thuis komen als manlief met de (zijn?) poen ervandoor gaat. Als het je carrière is zul je je kinderen minder hebben gezien in de tijd dat het nog kon. De hamvraag is: wat is het belangrijkste in het leven? Geld of liefde?
Een paar jaar geleden stelde Hassnae Bouazza dat feminisme klaar was. Vrouwen hadden net zo veel kansen als mannen, dus hoefden we niet meer te vechten voor gelijkwaardigheid. Anderen (Heleen Mees, Marianne Zwagerman en nu dus Jet Bussemaker) kunnen niet uitstaan dat vrouwen nog steeds massaal in deeltijd werken. Allemaal goed en wel voor kinderloze vrouwen, waarvoor deze uitspraken echter niet bedoeld zijn. Want wie werkt massaal in deeltijd? Wie maakt zich zorgen om het thuisfront? Wie weigert de oproep van deze carrièretijgers te volgen? De moeders. Laat men dan ook dit woord gebruiken als ze zulke dingen roepen. Want vrouwen mogen in deze maatschappij in termen van waarde de gelijken van mannen zijn, moeders zijn dat bij lange na niet. Misschien worden ze dat wel nooit. Nu moeders oproepen om voltijds te werken en hun carrière op alles te laten prevaleren is misschien goed voor de economie en de staat, maar niet voor wie het om gaat: mensen. Hou op met moeders op te zadelen met onmogelijke opgaven. Richt liever de maatschappij zo in dat de verdeling onbetaald-/betaald werk doenlijk en aangenaam is. Zodat de maatschappij doorgaat met zich meer om het vrouwenlijf en -psyche te plooien. Voor mannen, vrouwen en kinderen.

[Verscheen op Sargasso en Nurks]

- Aanraders -

Ruim baan voor carrièremoeders

Het grootste dilemma dat ik ervoer tijdens het schrijven vanDilemma’s, waarin ik een lans breek voor de wens van de Nederlandse moeders om in deeltijd te werken, was of ik het moest schrijven of niet. Het wel schrijven zou koren op de molen zijn van conservatieven die moeders maar al te graag ac...

(lees meer)

Carrière en moederschap

Michiel Huisman is het nieuwste boegbeeld van Chanel, de eerste Nederlander op die felbegeerde en dik betaalde post. In die hoedanigheid speelt hij een hoofdrol in het laatste reclamefilmpje van het concern. Dat door de huidige strategie geen reclamefilmpje meer mag heten maar een heuse film....

(lees meer)

Abortus

Wij vrouwen mogen niet aborteren. In zijn algemeenheid bezien, dan. Op de tijdschaal van de aanwezigheid van de mens op aarde is het een fractie van een seconde in een minieme portie van het wereldoppervlak oogluikend toegestaan. Voor de rest verboden of anderzins onmogelijk gemaakt. Wie zwanger raa...

(lees meer)

Kinderwens wenselijk?

Willen we meer of minder mensen? Dit is de vraag die we ons moeten stellen nu de wereldbevolking op de 8 miljard afstevent. Ik ben aanhangster van de Club van 10 miljoen (v/h Club van 5 miljoen, maar dat aantal bleek al snel niet haalbaar), een stroming die reductie van de bevol...

(lees meer)

Kwaliteit

Het duo Rutte-Verhagen beroept zich op kwaliteit als excuus voor het formeren van een overwegend mannelijk kabinet, maar kiest Ben Knapen als staatssecretaris op Buitenlandse Zaken, iemand die, als lid van de raad van bestuur van PCM, het bedrijf jarenlang liet plunderen door het opkoopfonds Apax en...

(lees meer)

Baas in eigen buik!

Er woedde eventjes een golf van verontwaardiging om deopen briefvan Mariska Orbán-de Haas aan VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert in het Katholiek Nieuwsblad. Daarin, maar ook in de daarop reagerende goedbedoelde uitlatingen, veelvuldig genoemd: ‘De pijn en het verdriet van een abortus.’ ...

(lees meer)

Isme

Waarom wil het feminisme maar niet lukken? Waarom het communisme, het anarchisme, en in mindere mate het socialisme niet werken. Die ideologieën gaan namelijk uit van de goedheid van de mens; het feminisme van de goedheid van de vrouw. Ik noem ze allemaal "de Mengzisten", en zet ze af tegen "de Xun...

(lees meer)

Henkie

Mr OZ en ik jubileerden gister met een etentje en een bezoek aan het Kortstenachtfeest op 't Knooppunt, het drijvende archipel van vriend Arie. Zoals elk jaar een miraculeuse bedoening. Man met de mooiste naam evah ontmoet: Roland Schoonheid. Die de een na de andere hilarische oneliners debite...

(lees meer)

Trolls en pseudoniemen

<rant> In mijn zelfbeeld schrijd ik zen door het leven. De werkelijkheid is weerbarstiger. Ik erger me aan dingen. Ik word soms ook ronduit pisnijdig. Waar ik het minst tegen kan is onderworpen worden aan middelmatige geesten. Ik vrees dan ook voor de dag dat ik onmachtig onder controle zal...

(lees meer)